De Nobel Academie is opgericht met als doel het onderwijs kwalitatief zoveel als mogelijk af te stemmen op de leerling met zo min mogelijk overbodige taken voor zowel leerling als docent.

Onze Visie
Ieder mens leert op zijn eigen manier en heeft zijn eigen kwaliteiten en zwakke punten in kennis en vaardigheden. Als je aandacht krijgt op de sterke en met name de zwakke punten en daarnaast waar nodig begeleid wordt kan elk mens veel meer dan wanneer hij tijdens het leerproces deel uitmaakt van een grote groep en daardoor de aandacht niet krijgt die hij nodig heeft.

Onderwijs moet dus altijd op de persoon zijn afgestemd om een zo goed mogelijk resultaat te behalen. Dat uit zich veelal in een groei in persoonlijke ontwikkeling, waardoor je uiteindelijk veel meer kunt dan je oorspronkelijk dacht.

Onze Missie
Het aanbieden van onderwijs wat aansluit op jouw ontwikkeling en jouw wensen.

Het onderwijs aan de Nobel Academie is:

  • Gericht op jou en jouw kwaliteiten
  • Kleinschalig
  • Open en eerlijk
  • Service gericht
  • Op het vereiste niveau