Ben jij tot de conclusie gekomen dat je voor de studie van jouw dromen, bijvoorbeeld geneeskunde te Utrecht of voedingsmiddelentechnologie te Wageningen, een deficiëntie in je vakkenpakket hebt? 
Voor de vakken scheikunde, natuurkunde, biologie en wiskunde bieden wij versneld onderwijs aan.

Je kunt bij ons in 27 lesweken (dus van begin september tot eind april, exclusief de vakanties) het traject 4, 5 en 6 VWO versneld volgen en je hiermee optimaal voorbereiden op het staatsexamen. Ditzelfde geldt voor 4 en 5 HAVO en 3 en 4 VMBO-TL. Dit houdt in dat het dus mogelijk is om binnen één schooljaar een certificaat te behalen voor de door ons aangeboden vakken.

De door ons aangeboden trajecten bestaan uit ten minste 3 lesuren per week. Deze uren worden in overleg met jou gepland op vaste tijdstippen in de week. Het traject wordt afgesloten met een staatsexamen. Dit houdt in dat er in mei wordt deelgenomen aan het ‘gewone’ centraal examen en dat er vervolgens in juni of juli een mondeling examen wordt afgenomen ter vervanging van de schoolexamens. 
We werken volgens de RTTI methode, overeenkomstig de werkwijze tijdens de examens, waardoor je optimaal wordt voorbereid voor je staatsexamen.

Gedurende het jaar zal er ten minste drie keer een toetsingsmoment plaatsvinden waarbij de resultaten klassikaal worden besproken. Na de bespreking weet jij op welk niveau jij de stof beheerst, de stof kunt toepassen en de mate van inzicht over de gehele stof.

Ook zullen wij tenminste een keer oefenen voor het mondeling examen zodat je weet wat je kunt verwachten en je de procedure kent. Dat geeft rust en meer zelfvertrouwen.

Het is uiteraard mogelijk om je bij ons voor te bereiden op het Colloqium Doctum of voor het CCVX tentamen. De tentamens worden afgenomen aan het Educatorium te Utrecht.